Düşe Kalka

Kentte Çocuk Çocukta Kent

Anadil / Çiftdillilik Ekim 30, 2009

Filed under: Uncategorized — dusekalka @ 15:22
Tags: ,

Program 67

14 Şubat 2009

Anadil…
Çift dilli büyüyen çocuklar…
Çift dillilik (bilingualism)…
Yabancı dil öğrenme yaşı ve pratikleri…
Anadilimize yerleşen yabancı sözcükler…
Gündelik konuşmalarımızda yabancı sözcükler…
Yerel diller, evrensel diller…
Neden İngilizce?
Kültürel dejenerasyon mu, globalizm mi? (internette dolaşırken bu çitf dil meselesine kültürel dejenerasyon olarak bakan ve bunu ciddi abartan makaleler gördüm. Çift dilli insanların çoğaldığı bir toplumda süreç içerisinde hangi milliyetten olduğumuzun sorgulanmaya başlanacağı ve bunun kültürel bir bozulma yaratacağı söyleniyor ve hatta bazı yazılarda alenen çığırtkanlık yapılıyor!!!!!)

http://www.kucukinsan.com/article.asp?article_id=3114
http://www.estepstr.com/ (2-14 yaş arası çocuklara yabancı dil eğitimi)