Düşe Kalka

Kentte Çocuk Çocukta Kent

Oyun, oyuncak Ekim 30, 2009

Filed under: Uncategorized — dusekalka @ 15:04
Tags: ,

Program 46

 20 Eylül 2008

 

oyuncak

http://www.bebek.com/content.aspx?PContId=5&ContType=1&ContId=3130

Alıntı:

Bilim Çocuk Dergisi, Nisan 2008, Oyuncakların Öyküsü
www.eyupoyuncaklari.com
www.istanbuloyuncakmuzesi.com 
http://egitim.aku.edu.tr/oyun.pdf  (Mustafa Ergün, Oyun ve Oyuncak Üzerine. Milli Eğitim. I/1,1980. s.102-119.
 

Oyun nedir? 

Çocuğun, insanın ve hattâ tüm canlıların hayatında büyük bir yer tutan “oyun”un ne olduğu konusunda henüz kesin bir sonuca, herkesin kabul ettiği ortak bir tanıma varılamamıştır. John Dewey oyunu, sonuç gözetilmeyen bilinçsiz davranışlar olarak nitelerken; Huizinga bunu, isteyerek ve kurallı olarak belli bir zaman ve mekânda yapılan faaliyetler alarak tanımlıyor. Spencer’in gözünde gerekli olmayan artık enerjilerin atılması görünümünü alan oyun; Eibesfeldt’te çıraklığın aktif bir şekli, Groos’da hayatın daha sonraki safhalarına hazırlık, Mitchell ve Mason’da insanın kendini ifade etmesi, Gulick’de de yapılması istenilenin yapılması şeklinde tanımlanıyor.

Oyunun en önemli olan ana unsurları Patrick’in tanımında yer alıyor: özgürce ve kendiliğinden yapılan faaliyetler. James ve Mc Daugall ise oyunun içgüdüsel tepi ve dürtülere dayandığını söylüyorlar ki, oyunun çocuklukta bir içgüdü mü, bir eğilim mi veya başka bir şey mi olduğu henüz çözümlenememiştir. )

Kitap:

Her Güne Bir Oyun / Kolektif / Yapı Kredi Yayınları  

 

 

Oyun – 2

Filed under: Uncategorized — dusekalka @ 13:47
Tags:

Program 2

10 Kasım 2007

 

Oyuna devam…

 

Oyun – 1

Filed under: Uncategorized — dusekalka @ 13:46
Tags: ,

İlk program
3 Kasım 2007

CIMG8421

Oyunu tanımlayabilir misiniz?

Oyun ve kent ilişkisi: 

  • Oyun kent içinde sadece ona ayrılmış alanda mı oynanır?
  • Değişen İstanbul içinde yasaklar, suç oranı ve güvenlik tehdidi ile oluşan sınırlı alanda oyun…
  • Sokakta büyüyen çocuk… / Evde apartmanda büyüyen çocuk…
  • Alışveriş merkezleri içine hapsolmuş oyun alanları… 
  • Oyun Grupları
  • Kent içinde oyun oynanabilecek yerler neresi?

Kitap:
Homo Ludens / Johan Huizinga / Ayrıntı Yayınları
Her Güne Bir Oyun / Kolektif / YKY